Anke van Hal


Anke van Hal

Functie:
Hoogleraar Sustainable Building and Development (Nyenrode); Praktijkhoogleraar Sustainable Housing Transformation (TU Delft)

Organisatie:
Nyenrode / TU Delft

Prof. dr. ir. Anke van Hal is hoogleraar Sustainable Building and Development bij het Center for Sustainability van Business Universiteit Nyenrode en is tevens als praktijkhoogleraar Sustainable Housing Transformation verbonden aan de faculteit Bouwkunde van de TU Delft.

Van 1993 tot 1996 werkte Van Hal als senioradviseur bij het milieukundig onderzoek- en ontwerpbureau BOOM in Delft. Ook vanuit die functie was zij nauw betrokken bij diverse demonstratieprojecten op het gebied van duurzaam bouwen. Daarnaast hield zij zich vooral bezig met informatie-overdracht en duurzaam bouwenbeleid. Gedurende die periode was zij ook betrokken bij de implementatie van het milieu-onderwijs op de faculteit Bouwkunde van de TUDelft.

Van 1996 tot en met 2000 werkte zij in dienst van de TUDelft, faculteit Bouwkunde. In oktober 2000 promoveerde zij op een proefschrift met de titel ‘Beyond the demonstration project, the diffusion of environmental innovations in housing’.

Journalistiek
Al gedurende haar studie combineerde zij haar technische werkzaamheden met de journalistiek. Na tijdens haar studie als redacteur gewerkt te hebben voor het tijdschrift van de TUDelft, Delta, verzorgde zij enkele jaren publicaties als freelance journalist. In het vakblad BOUW verzorgde zij ondermeer een vaste rubriek ‘duurzaam bouwen’.

Tevens was zij als eindredacteur verbonden aan het tijdschrift Bouwfysica van de Vlaams-Nederlandse Bouwfysicavereniging. In 1995 startte zij met een aantal vakgenoten het vakblad Duurzaam Bouwen. Zij was tot en met september 2005 hoofdredacteur van dit tijdschrift, dat de laatste jaren de naam Puur Bouwen droeg. Ook was zij hoofdredacteur van het halfjaarlijkse consumententijdschrift tijdschrift Puur Wonen en mede-initiatiefnemer/organisator van de jaarlijkse Puur Wonen Estafette. Zij was tevens redacteur van het internationaal georiënteerde Engelstalige vakblad Sustainable Building .

Adviesbureau
Anke van Hal startte in september 2000 onder haar eigen naam een adviesbureau waarin zij een brugfunctie vervulde tussen de bouw- en consumentenwereld. De voornaamste doelstelling van het bureau was de vraag naar milieuvriendelijke en gezonde bouw- en woonproducten te vergroten, uitgaande van de behoefte van de markt. Van september 2000 tot juli 2001 was zij gedetacheerd bij de Stuurgroep Volkshuivesting en Milieu (SEV) en verantwoordelijk voor het experimentenprogramma 'duurzaam en gezond bouwen en wonen'.

Daarna vertrok zij voor een jaar naar de Oostkust van de Verenigde Staten waar zij, eveneens in opdracht van de SEV, onderzoek verrichtte naar de marktkansen van duurzame woningbouw. Sinds haar terugkomst in de zomer van 2002 werkte zij voor overheidsinstellingen (variërend van gemeente tot rijksoverheid), onderwijs- en kennisinstellingen, uitgeverijen, architecten, projectontwikkelaars, makelaars, corporaties, congresorganisaties en particuliere opdrachtgevers. Vaak in nauwe samenwerking met andere adviesbureaus.

Anke van Hal verzorgde vele publicaties over haar vakgebied waarin haar visie  op de opgave van de verduurzaming van de gebouwde omgeving (werken vanuit een Fusie van Belangen) steeds centraal staat. Zij is bestuurslid van de Dutch Green Building Council.

Foto: Hannah Anthonysz

Koplopersgroep Coalitie


ionair
Armstrong Plafonds
VEKA  AG Nederland
Provincie Limburg
ROCKWOOL Benelux
Gevelscan
Icopal BV
Alklima Klimaatapparatuur
TRAJECT Adviseurs & Managers
DuurzaamGebouw
Aqua Assistance
Reynaers B.V.
WISA BV
Foreco
VBI
Viega Nederland
Nijburg Industrie Groep
Mitsubishi Elevator Europe B.V.
AFPRO Filters B.V
BASF
Colt International
Energy Alert
Heijmans
Derbigum
AM Real Estate Development
ABC Nova
ROCKFON
Van Dorp installaties
Sto Isoned bv
Leven op daken
Terug naar boven