Disclaimer


Voor alle duidelijkheid wijst Gezonde Gebouwen ten aanzien van de website www.gezondegebouwen.nu u op het volgende:

De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van Gezonde Gebouwen. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Gezonde Gebouwen.

De op deze website getoonde informatie wordt door Gezonde Gebouwen met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.

De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Gezonde Gebouwen behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin zij zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Hoewel Gezonde Gebouwen alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Gezonde Gebouwen niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.

Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van Gezonde Gebouwen. Deze websites welke geen eigendom zijn van Gezonde Gebouwen, zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website van Gezonde Gebouwen. Hoewel Gezonde Gebouwen uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door Gezonde Gebouwen worden onderhouden wordt afgewezen.

Gezonde Gebouwen sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit, of in enig opzicht verband houdt met, het gebruik van de website.

Koplopersgroep Coalitie


Heijmans
Icopal BV
Energy Alert
Ubbink bv
WISA BV
VEKA  AG Nederland
DuurzaamGebouw
Derbigum
AM Real Estate Development
AkzoNobel
VBI
Reynaers B.V.
Foreco
Sto Isoned bv
Viega Nederland
Armstrong Plafonds
Leven op daken
DWA
Colt International
Provincie Limburg
Unica
Mitsubishi Elevator Europe B.V.
ROCKWOOL Benelux
Dubotechniek Bedrijven
ROCKFON
BASF
Van Dorp installaties
Tremco Illbruck
ionair
Nijburg Industrie Groep
Terug naar boven