Disclaimer


Voor alle duidelijkheid wijst Gezonde Gebouwen ten aanzien van de website www.gezondegebouwen.nu u op het volgende:

De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van Gezonde Gebouwen. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Gezonde Gebouwen.

De op deze website getoonde informatie wordt door Gezonde Gebouwen met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.

De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Gezonde Gebouwen behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin zij zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Hoewel Gezonde Gebouwen alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Gezonde Gebouwen niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.

Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van Gezonde Gebouwen. Deze websites welke geen eigendom zijn van Gezonde Gebouwen, zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website van Gezonde Gebouwen. Hoewel Gezonde Gebouwen uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door Gezonde Gebouwen worden onderhouden wordt afgewezen.

Gezonde Gebouwen sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit, of in enig opzicht verband houdt met, het gebruik van de website.

Koplopersgroep Coalitie


Icopal BV
VEKA  AG Nederland
Navos Klimaattechniek B.V.
Foreco
AFPRO Filters B.V
ABC Nova
ROCKWOOL Benelux
Provincie Limburg
VBI
Verosol
ionair
Heijmans
Leven op daken
WISA BV
DWA
Energy Alert
Aqua Assistance
DuurzaamGebouw
TRAJECT Adviseurs & Managers
Alklima Klimaatapparatuur
Colt International
Viega Nederland
Mitsubishi Elevator Europe B.V.
Armstrong Plafonds
Nijburg Industrie Groep
Tremco Illbruck
Van Dorp installaties
Reynaers B.V.
Gevelscan
Derbigum
Terug naar boven