'Prestatieafspraken leiden ook tot slimme en gezonde gebouwen'


'Prestatieafspraken leiden ook tot slimme en gezonde gebouwen'

Een prestatiecontract met heldere afspraken over output vormt het fundament voor slimme en gezonde gebouwen. “De volgende stap voor de bouw- en vastgoedsector is meer focus op integraliteit en output gestuurde prestatiecontracten.” 

Vanuit ENGIE Ventures & Integrated Solutions werkt Guido Frenken als managing director onder andere aan prestatiecontracten, smart & healthy buildings en integrale oplossingen. “We moeten naar een situatie toe waarin we prestatieafspraken als basis houden. In de bouwsector zien we veel partijen die specifiek uitstippelen hoe de uitvoering moet verlopen, maar ze vergeten daarbij de output die ze eigenlijk zoeken voor te schrijven. “In plaats van te bemoeien met inspanningen willen we stimuleren om meer aandacht te besteden aan de uiteindelijke realisatie.” Juist dan bied je ruimte aan creativiteit en innovatie.

Evolueren van samenwerkingen

Om gerichter op prestaties te sturen moet de sector integraler samenwerken. “Zeker in vergelijking met andere industrieën loopt onze sector achter. We zetten management, uitvoering, R&D, verschillende technische disciplines en andere onderdelen van bedrijven in kleine hokjes die elk individueel werken, maar we zoeken niet naar een optimale integrale aanpak samen met partners.” Een groot project of contract in deelstukjes verdelen is op zich logisch om het bestuurbaar te maken maar we controleren niet of slechts beperkt of de samenhang wel bewaard blijft, en of de losse deeltjes samen steeds de beste integrale oplossing opleveren, ook tijdens de levensduur van project of contract. Hiervoor moeten we veel verder gaan dan in bestaande samenwerkingsvormen. Techniek is daar zeker ook een onderdeel van, maar mag geen leidende factor worden.”

Frenken constateert namelijk een ‘hype’ rondom gadgets. “Dat kunnen digitale gadgets zijn. Of een ontwikkeling van een startup. Vaak willen projectpartners scoren met zo’n gadget of nieuwe techniek.” Een opschaalstrategie vormt hierbij niet het uitgangspunt. “Het blijft vaak bij pilots, waarbij we te weinig aandacht besteden aan de lange termijn visie en eventuele vervolgprojecten. Daarbij moeten er alarmbellen rinkelen als een pilot een excuus dreigt te worden om niet door te pakken of als het uitsluitend vanuit marketing perspectief geïmplementeerd wordt. We hebben innovatie nodig in de sector maar we zorgen zelf soms (onbewust) voor remming.”

In diverse actuele projecten van ENGIE is sprake van een contract met daarin een combinatieverantwoordelijkheid voor de energie- en technische dienstverleningsrekening en soms ook de investeringen. “Doordat we verantwoordelijk zijn voor de totale kosten kunnen we bijvoorbeeld eerder vervanging toepassen, extra onderhoud verrichten of innovaties in de energievoorziening realiseren. Door een bundeling van geldstromen is het mogelijk om gebouwen sneller en ingrijpender te verduurzamen.”

Contracten voor gezonde werkomgeving  

Hierdoor wordt de kanteling naar een slim en gezond gebouw eenvoudiger. “Door een contract op basis van output werk je op vertrouwensbasis met elkaar samen. Hierdoor ga je je sneller nadenken over gebouwaspecten die te maken hebben met slimme toepassingen en gezonder maken van de werkomgeving.” De directe link tussen een gezonde werkomgeving en ziekteverzuim en de bijhorende impact is aangetoond. “De impact die een werkomgeving op je functioneren heeft is duidelijk. Op dit vlak worden nog te weinig opgepakt in prestatiecontracten.”

Frenken wil dan ook de uitdaging aangaan om rondom dit onderwerp contracten op te zetten. “Laten we samen onze belangrijke assets: mensen, een beter leven geven. Tot nu toe gaan we vooral over bakstenen, technische dienstverlening en energiebesparing prestatieafspraken met elkaar aan. Laten we samen de grens overgaan en elkaar uitdagen tot afspraken rondom smart & healthy buildings. 

  • E-mail

permalink

Koplopersgroep Coalitie


Foreco
Van Dorp installaties
AkzoNobel
Ubbink bv
Colt International
ROCKFON
Energy Alert
Nijburg Industrie Groep
DuurzaamGebouw
Icopal BV
Dubotechniek Bedrijven
Gevelscan
WISA BV
Tremco Illbruck
Mitsubishi Elevator Europe B.V.
Aqua Assistance
ROCKWOOL Benelux
Heijmans
VEKA  AG Nederland
ionair
VBI
Verosol
AFPRO Filters B.V
Leven op daken
ABC Nova
Viega Nederland
BASF
DWA
Derbigum
Provincie Limburg
Terug naar boven